strona główna

strona główna

Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa "KALWARIANKA" w Kalwarii Zebrzydowskiej została założona w 1962 roku pod pierwotną nazwą Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu. Powstała jako dobrowolne i samorządne zrzeszenie osób prowadzących działalność gospodarczą, celem zaspokojenia potrzeb lokalnego środowiska rzemieślniczego.

Przed zmianami ustrojowymi była jedynym reprezentantem rzemiosła na styku z jednostkami gospodarki uspołecznionej, w zakresie zbytu wyrobów rzemiosła jak i zaopatrzenia w materiały i surowce do produkcji.

Prowadzona działalność gospodarcza pozwoliła na pomnożenie swojego majątku i tak w 1976 roku z dzierżawionych pomieszczeń na ul. Kolejowej, przeniosła swoją siedzibę na ul. Mickiewicza, poszerzając działalność o usługi okleinowania płaszczyzn, krawędzi, obróbki wstępnej, a także cięcia płyt laminowanych.

Ten rodzaj działalności usługowej funkcjonuje do chwili obecnej uzupełniony o ofertę sprzedaży materiałów zaopatrzeniowych do produkcji mebli i obuwia.
Wprowadzone kierunki pozwoliły, że sprawnie zarządzana jednostka jako nieliczna ze spółdzielń rzemieślniczych przetrwała okres transformacji ustrojowej. Niejednokrotnie też wygrywa z ogromną konkurencją, jaka powstała na lokalnym rynku.