"KALWARIANKA" 34-130 Kalwaria Zebrzudowska, ul. Mickiewicza 42, tel. (033) 8766113, fax (033) 8766566